Kollikok.se‎ > ‎

I Ur och Skurs mål

 
I Ur och Skurs mål är att med läroplanen som grund
 
  • ge barnen kunskap om naturen och förmedla naturkänsla
  • ge barnen ett ekologiskt synsätt och därmed skapa miljömedvetenhet
  • ge barnen kunskap om hur man uppträder i naturen och respekterar allemansrätten
  • ge barnen stimulans i hela sin utveckling genom att använda naturen
  • ge barnet möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen
  • ge barnen grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv   
Ledarna på I Ur och Skur är medagerande, medupplevande, medundersökande och medupptäckande. Vår pedagogik är unik och bidrar till barnens utveckling på alla plan.