Kollikok.se‎ > ‎

Detta är Kollikok

Kollikok är en personalkooperativ förskola belägen i natursköna Jursla.
Vi som driver det här är tre eldsjälar som utgör styrelsen och delar på ansvaret för  administrativa uppgifter, ansvarar för knopp, knytte och mulle grupperna, m.m.
Vi är en liten förskola mellan  20 - 25 barn.
I samband med våra knopp, knytte och mulle grupper äter vi mat ute och det innebär att alla barn har med sig sin egen matsäck en gång i veckan.
 
Genom lek i naturen låter vi barnen utveckla sin fantasi, sin kreativitet, sitt språk och sin sociala förmåga.
 
 
 
                                Här är vårat hönshus på Kollikok!
 
Barnen ska få bilda och vidga sina begrepp genom att använda sina sinnen. Smaka på allt ätligt, lukta på allt skogen har att ge, känna på alla ojämna lika väl som jämna ytor inte minst bara sitta på en sten, blunda och låta öronen lyssna.....
 
Vi pedagoger är medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande och vi möter barnen på deras nivå.
 
Kollikok har stängt veckorna 29-31 på sommaren samt två dagar per år för planering, utvärdering eller kurser. Föräldrarna har möjlighet att delta vid två fixardagar per år, vid våra skogsdagar samt vid föräldrarådet.
 
Ett utvecklingsamtal och ett föräldramöte per år och då ser vi att minst en förälder per familj är delaktig.

Intagning och kö. Förskolan hanterar sin egen kö och intagning av nya barn sker i första hand efter föreningens kölista som baseras på datum för anmälan. Köansvarig har ansvar för hanteringen av köblanketter. Styrelsen samråder vid intagning av nya barn. En jämn gruppsammansättning eftersträvas där hänsyns till ålder tas. Syskon har förtur.