Integritetspolicy

Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur I Ur och Skur Kollikok AB behandlar och använder dina personuppgifter i anslutning till webbplatsen kollikok.se samt våra produkter och tjänster.
Denna integritetspolicy gäller för både alla som använder webbplatsen kollikok.se samt våra eller våra samarbetspartners produkter och/eller tjänster.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

I Ur och Skur Kollikok AB med organisationsnummer 559283-2900 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Rättsliga grunder för personuppgiftsbehandling

Samtycke

Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss eller vid förfrågningar godkänner du och samtycker till att Kollikok behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Kollikok . I sådant fall kommer Kollikok inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till.

Avtal

Placeras ditt barn hos Kollikok behandlas personuppgifterna på ett sätt som är nödvändigt för att fullgöra vår uppgift gentemot dig.

Rättslig förpliktelse

Vissa lagar eller regler gör att Kollikok som personuppgiftsansvarig måste behandla vissa personuppgifter i verksamheten.

Intresseavvägning

Kollikok kan komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål i de fall Kollikok ser ett intresse i att tillhandahålla marknadsföring till dig.

Du kan när som helst avregistrera dig från eventuella utskick i marknadsföringsändamål.

Hur vi samlar in personuppgifter

Kollikok samlar in och behandlar personuppgifter genom ifylld och inskickade formulär på kollikok.se och vid mejl, telefon eller personlig kontakt med personer som är intresserade av företagets tjänster.

Kollikok samlar dessutom icke-personlig information vid besök på kollikok.se. Läs mer om detta under rubriken Cookies.

Hur vi bevarar personuppgifter

Personuppgifter i form av namn, telefonnummer, mejladresser och andra uppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra framtida kommunikation bevaras i vårt CRM/affärssystem kopplat till tillhörande person och personuppgifter.

Personuppgifter i form av mejladresser för e-postutskick bevaras i vårt e-postprogram.

Varför vi bevarar personuppgifter

Kollikok bevarar huvudsakligen dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Fullgöra förpliktelser gentemot dig som anlitar oss
 • Förbättra kundupplevelsen
 • Tillhandahålla god service
 • Marknadsföring
 • Underlag för marknads- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning och affärsutveckling relaterat till Kollikoks verksamhet
 • Uppfylla säkerhets- och myndighetskrav
 • Administration och förbättring av kollikok.se

Hur länge vi bevarar personuppgifter

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Kollikok sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in. Kollikok kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Kollikoks rättsliga intressen. Exempelvis om det pågår en juridisk process.

Delning av personuppgifter till tredje part

Kollikok kan komma att lämna ut uppgifter till samarbetspartners i syfte att fullgöra vårt updrag med dig eller ditt barn. Kollikok kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Kollikok räkning, exempelvis samarbetspartners och IT-leverantörer. Kollikok för över personuppgifter till IT-leverantör inom EU/EES som är värd för, utvecklar och ger support för vårt CRM/affärssystem.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Kollikoks rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Kollikok vidtar åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till tredje part, eller som överförs till ett land utanför EU/EES, i enlighet med GDPR. Kollikok säkerställer att det föreligger en adekvat skyddsnivå för dina uppgifter i de fall som överföring sker till land utanför EU/EES.

Skydd av personuppgifter

Kollikok har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.
De anställda hos Kollikok är skyldiga att följa Kollikoks regler för informations- och IT-säkerhet samt denna Integritetspolicy.

Cookies

Kollikok använder sig av så kallade cookies på kollikok.se. Detta för att kunna analysera och optimera webbplatsens struktur och innehåll och därmed få möjlighet att leverera en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.

En cookie är en liten textfil som skickas till och sparas på din dator eller mobil när du besöker vår webbplats. Det finns två typer av cookies - permanenta och temporära (session-cookies). Permanenta cookies lagras tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi använder cookies på kollikok.se för att kunna:

 • se information som besöksstatistik
 • se vilka operativsystem som används
 • se vilka webbläsare som används
 • se hur webbplatsen används av våra besökare

Vi använder inte cookies för att analysera hur du som person använder webbplatsen på individuell nivå. Cookien innehåller ingen personinformation, utan hjälper oss identifiera dig som en användare på webbplatsen. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du enkelt stänga av, blockera och avlägsna lagrade cookies i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras, men detta innebär även att du eventuellt inte kan använda vissa delar av kollikok.se som avsett.

Om webbplatsen

Webbplatsen är producerad av Total Media & Reklam, en reklam- och webbyrå i Norrköping och Finspång som förutom webbdesign arbetar med grafisk produktion och digital marknadsföring i form av sökmotoroptimering, sökordsannonsering och annonsering via sociala medier.

Kollikok som personuppgiftsbiträde

Det kan uppstå tillfällen där Kollikok inte är personuppgiftsansvarig utan agerar personuppgiftsbiträde åt tredje part.

I dessa fall behandlar Kollikok personuppgifter enligt de instruktioner Kollikok fått av den personuppgiftsansvarige. Vi kan i dessa situationer inte garantera att sådan behandling kommer att ske i enlighet med denna integritetspolicy men Kollikok kommer alltid säkerställa att behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och i möjligaste mån i enlighet med denna integritetspolicy.

Dina rättigheter

Du kan kostnadsfritt efter skriftligt undertecknad ansökan till Kollikok få besked om vilka personuppgifter som företaget behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling.

Du som individ har även rätt att begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i integritetspolicyn

Kollikok förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen.

Kontaktinformation

Kollikok ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Frågor eller begäran om att erhålla registerutdrag ska adresseras i en skriftlig undertecknad handling till jursla.kollikok@gmail.com eller I Ur och Skur Kollikok AB, Heimdalsvägen 3, 616 34 Åby, med märkning ”Att: Integritetsansvarig”.

Uppdaterades: 2021-02-03

Scroll to top