Detta är Kollikok

Personalkooperativet I Ur och Skur Kollikok, är en förskola i natursköna Jursla. Vi startade i augusti 2008 och vi har 20-25 barn inskrivna i åldrarna 1-5 år. Personalen består av fem naturälskande pedagoger som gillar att vara ute I Ur och Skur. Maten lagas på plats av vår egen kock, inne eller ute över elden.

Rosor på kinden och solsken i blick…

Barn trivs i naturen. Leken går över stock och sten och det finns lekredskap så det räcker till alla. I naturen kan alla hitta sin egen utmaning, i det lilla eller stora, kika med lupp eller klättra i träd.

Naturen är ett oändligt laboratorium, ett mysrum, en plats för konstruktioner, en gymnastiksal, en matsal och mycket annat. I naturen finns möjligheter till lärande, äventyr, lugn och eftertanke, som bara begränsas av fantasin. I naturen lär sig barnen att klara sig själva, självförtroendet och självkänslan stärks.

Friskare, gladare och smartare barn…

Forskningen om barns utveckling visar att den fria leken utomhus utvecklar barn socialt och emotionellt långt mera än ledarledda aktiviteter inomhus.

Barn som vistas ute mycket är mer koncentrerade, uthålligare, mindre rastlösa och mera uppmärksamma på sin omgivning.

Sjukfrånvarorapporter visar att barn som vistas på I Ur och Skur, i mindre utsträckning drabbas av infektioner än barn inom traditionell barnomsorg.

Källa; P. Grhan, SLU 1997

Scroll to top