I Ur och Skur pedagogiken

Pedagogikens utgångspunk har sin grund i upplevelsebaserat lärande och ett medupptäckande, medupplevande, medundersökande och medagerande förhållningssätt.

I Ur och Skurs mål med Läroplanen som grund

Utbildningen ska ge varje barn:  

  • förutsättningar att utveckla intresse för och kunskaper om naturen samt utvecklar en naturkänsla.
  • förutsättningar att utveckla kunskap om en hållbar livsstil.
  • förutsättningar att utveckla kunskap om och praktiskt handlande efter allemansrätten.
  • stöd och stimulans i hela sin utveckling genom vistelse i naturen.
  • möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen.
  • förutsättningar att utveckla grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv.

Mulle, Knytte, Knopp, Skrinna och Lagge

Varje vecka under hela året går vi till våra knopp-,knytte- och mulleplatser

Skogsknopp, 1-2 år

Här besöker barnen naturens snubbelvärld. De känner sig fram på mossan, den taggiga enbusken och den kalla stenen. Tillsammans sjunger vi sånger och ramsor om djur och natur. Knopp platsen besöker vi varje onsdag och den blir en trygg plats för barnen där de kan utvecklas och ha roligt tillsammans. Varje barn har sin ryggsäck med sig, som med lite hjälp är en upplevelse att bära.

Skogsknytte, 3-4 år

Knyttebarnen leker, sjunger och blir vänner med småkrypen i skogen. De knackar på i naturen för att få komma in och ta del av den. Barnen lär sig om det som lever och växer och att vara aktsamma om naturen. Varje barn har sin ryggsäck med sig.

Skogsmulle, 5-6 år

Skogsmullebarnen går till sin mulleplats där de lär sig om fåglar, träd, laga mat på triangakök, samarbeta, matematik mm.

Tillsammans med barnen och pedagogen blir varje skogsmulletillfälle ett äventyr för gruppen. Ibland träffar de Skogsmulle, som kommer för att leka, sjunga och berätta om naturen. Varje barn har sin ryggsäck med sig.

Skrinna 4-5 år / Lagge 1-5 år

Skridsko och skidåkning  under vintern!

Under vintersäsongen åker vi skridskor och  skidor där vi lär oss att stanna, svänga, backa och ramla förstås. Det är mycket som är nytt när man för första gången ska prova att stå på ett par skridskor på hal is eller ett par skidor på snö.

Scroll to top